JOUS045 Newsgames Project (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla kieli- ja viestintätieteiden laitoksen sekä tietotekniikan laitoksen opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat monialaisissa tiimeissä uutispelejä. Opintojaksolla tutustutaan uutispelien hyödyntämiseen journalistisen kerronnan muototona teoriassa ja käytännössä. Parhaat opintojaksolla tehdyt pelit julkaistaan Keskisuomalaisen verkkosivuilla.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät sekä harjoitustehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luentoihin (vähintään 80 % läsnäolo) ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
- ymmärtää uutispelien suunnittelun ja journalistisen toteutuksen keskeiset lähtökohdat
- osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan uutispelien suunnitteluun ja toteutukseen
- osaa hyödyntää vuorovaikutteista ja monimediaista kerrontaa journalististen sisältöjen muotona
- osaa toimia osana monialaista tiimiä
- osaa suunnitella ja toteuttaa projektin monialaisessa tiimissä.

Additional information

Suositus ajoituksesta journalistiikan opiskelijoille: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi)
Edeltävät opinnot journalistiikan opiskelijoille: JOUA007 Monimediajournalismi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskelevilla erikseen arvioitavat soveltuvat opinnot)

Literature

  • Kurssilla jaettavat artikkelit

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching