ANTPER Basic Studies in Culture of the Ancient World (25+ cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Antiikin kulttuuri on vapaa sivuaine kaikille yliopistoon opiskelijoiksi hyväksytyille. Oppiaineessa tutustutaan pääpiirteissään antiikin kulttuurin eri osa-alueisiin. Laajan yleissivistyksen antavana aineena antiikin kulttuuri sopii hyvin tukemaan monenlaisia opintoja ja liittämään ne eurooppalaisen kulttuurin perinteeseen.

Antiikin kulttuurin perusopintoihin kuuluu pakollisia opintojaksoja, vaihtoehtoisia opintojaksoja, jolloin tietystä ryhmästä suoritetaan vähintään kaksi opintojaksoa, sekä vapaasti valittavia opintojaksoja. On suositeltavaa, että toisiinsa sisällöllisesti liittyviä opintojaksoja suoritetaan laajempana kokonaisuutena (esim. Kreikan ja Rooman historia 6 op, Kreikan ja Rooman kirjallisuuden historia 4 op, Kreikan ja Rooman taide 4 op).

Learning outcomes

Antiikin kulttuurin perusopinnot suoritettuan opiskelija

- tuntee hyvin antiikin Kreikan ja Rooman historian kulkuja sekä niiden vaikutuksia toisiinsa
- tuntee hyvin antiikin Kreikan ja Rooman kulttuurin eri aloja, niiden vaikutuksen eurooppalaiseen kulttuuriin yleensä ja merkityksen nykykirjallisuudelle, -taiteelle ja -ajattelulle
- ymmärtää latinan kielen käyttöä ja merkitystä myöhempinä aikoina

Structure

Select min. 25 cr