ANTP033 Tradition of the Ancient World (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Antiikin perinne. Kirjahistoriaa koskeva luentosarja kertauskuulusteluineen tai tenttikirjaan perehtyminen itsenäisesti. Vaihtoehtoinen antiikin kulttuurin perusopinnoissa seuraavien opintojaksojen kanssa: ANTP025 Antiikin filosofia, ANTP030 Antiikin uskonto, ANTP031 Johdatus antiikintutkimukseen, ANTP032 Antiikin retoriikka,ANTP034 Antiikin perinne 2, ANTP035 Antiikin mytologia 2, ANTP036 Valinnaisia opintoja niin, että näistä tulee suoritettua yhteensä 4 op. 

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelun suorittaminen tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee keskiajan kirjahistoriaa, paleografiaa ja käsikirjoitustutkimusta,
 • hänellä on käsitys latinalaisen kirjoituksen historiasta antiikista uuden ajan alkuun,
 • hän tuntee erityisesti karolingisen minuskelin ja goottilaisen kirjoituksen,
 • hänellä on yleistiedot kirjahistorian tutkimusmetodiikasta.

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kokonaisuuden hahmotuskyky
 • ajanhallintataidot
 • itsenäistä työskentely
 • tiedonhankintataidot
 • kirjallisen raportin tuottaminen

Study materials

Lue MERISALO, Manu scripta: länsimaisen kirjan historia keskiajalla (500-1500). 

Literature

 • MERISALO, Manu scripta: länsimaisen kirjan historia keskiajalla

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelun suorittaminen
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjatentti
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Language:
Finnish
Study methods:

Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelun suorittaminen

Study materials:
Lue MERISALO, Manu scripta: länsimaisen kirjan historia keskiajalla (500-1500). 
Literature:
 • MERISALO, Manu scripta: länsimaisen kirjan historia keskiajalla

Teaching

x

Exam (3 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Language:
Finnish
Study methods:

Kirjatentti

Study materials:
Lue MERISALO, Manu scripta: länsimaisen kirjan historia keskiajalla (500-1500). 
Literature:
 • MERISALO, Manu scripta: länsimaisen kirjan historia keskiajalla

Teaching