ANTP030 Religion in the Ancient World (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Antiikin uskonnot. Vaihtoehtoinen antiikin kulttuurin perusopinnoissa seuraavien opintojaksojen kanssa: ANTP025 Antiikin filosofia, ANTP031 Johdatus antiikintutkimukseen, ANTP032 Antiikin retoriikka, ANTP033 Antiikin perinne, ANTP034 Antiikin perinne 2, ANTP035 Antiikin mytologia 2, ANTP036 Valinnaisia opintoja niin, että näistä tulee suoritettua yhteensä 4 op.

Suoritustavat

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kertoa antiikin uskonnollisesta ajattelusta, merkittävimmistä kulteista ja uskonnollisista riiteistä,
 • ymmärtää uskonnon merkityksen osana antiikin roomalaisen jokapäiväistä elämää,
 • ymmärtää antiikin uskontojen ja kristinuskon erot.

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kokonaisuuden hahmotuskyky
 • ajanhallintataidot
 • itsenäistä työskentely
 • tiedonhankintataidot
 • kirjallisen raportin tuottaminen

Study materials

Lue toinen seuraavista: MUSTAKALLIO, Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa, tai SCHEID, An introduction to Roman religion.  

Literature

 • MUSTAKALLIO, Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa
 • SCHEID, An introduction to Roman religion

Completion methods

Method 1

Description:
Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Language:
English, Finnish
Study methods:

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti

Study materials:
Lue toinen seuraavista: MUSTAKALLIO, Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa, tai SCHEID, An introduction to Roman religion.  
Literature:
 • MUSTAKALLIO, Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa
 • SCHEID, An introduction to Roman religion

Teaching