ANTP034 Tradition of the Ancient World 2 (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Antiikin kulttuuri 2. Vaihtoehtoinen antiikin kulttuurin perusopinnoissa seuraavien opintojaksojen kanssa: ANTP025 Antiikin filosofia, ANTP030 Antiikin uskonto, ANTP031 Johdatus antiikintutkimukseen, ANTP032 Antiikin retoriikka, ANTP033 Antiikin perinne, ANTP035 Antiikin mytologia 2, ANTP036 Valinnaisia opintoja niin, että näistä tulee suoritettua yhteensä 4 op.

Suoritustavat

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee länsimaisen kirjan historiaa,
  • tuntee keskiajan kirjahistoriaa ja käsikirjoitustutkimusta,
  • hänellä on yleistiedot kirjahistorian tutkimusmetodiikasta ja tekstikritiikistä. 

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kokonaisuuden hahmotuskyky
  • ajanhallintataidot
  • itsenäistä työskentely
  • tiedonhankintataidot
  • kirjallisen raportin tuottaminen

Study materials

Lue REYNOLDS & WILSON, Scribes and scholars.

Literature

  • REYNOLDS-WILSON, Scribes and scholars

Completion methods

Method 1

Description:
Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (3 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Language:
English, Finnish
Study methods:

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.

Study materials:
Lue REYNOLDS & WILSON, Scribes and scholars.
Literature:
  • REYNOLDS-WILSON, Scribes and scholars

Teaching