ANTP018 History of Roman Literature (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Antiikin Rooman kirjallisuuden historia. Vaihtoehtoinen antiikin kulttuurin perusopinnoissa seuraavien opintojaksojen kanssa: ANTP016 Antiikin kirjallisuuden historia ja ANTP017 Kreikan kirjallisuuden historia. 

Suoritustavat

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.  

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee eri kirjallisuudenlajit ja niiden kehityksen antiikissa, erityisesti antiikin Roomassa,
  • osaa kertoa kirjallisuudenlajien tärkeimmistä roomalaisista edustajista ja heidän teoksistaan.

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kokonaisuuden hahmotuskyky
  • ajanhallintataidot
  • itsenäistä työskentely
  • tiedonhankintataidot
  • kirjallisen raportin tuottaminen


Study materials

Lue Roomaa koskevat, THESLEFFin kirjoittamat osat teoksesta MAAILMAN KIRJALLISUUS, 1

Literature

  • MAAILMAN KIRJALLISUUS, 1 Antiikki, itämaat.

Completion methods

Method 1

Description:
Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Language:
Finnish
Study methods:

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.  

Study materials:

Lue Roomaa koskevat, THESLEFFin kirjoittamat osat teoksesta MAAILMAN KIRJALLISUUS, 1

Literature:
  • MAAILMAN KIRJALLISUUS, 1 Antiikki, itämaat.

Teaching