ANTP032 Classical Rhetoric (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Antiikin retoriikka. Vaihtoehtoinen antiikin kulttuurin perusopinnoissa seuraavien opintojaksojen kanssa: ANTP025 Antiikin filosofia, ANTP030 Antiikin uskonto, ANTP031 Johdatus antiikintutkimukseen, ANTP033 Antiikin perinne, ANTP034 Antiikin perinne 2, ANTP035 Antiikin mytologia 2, ANTP036 Valinnaisia opintoja niin, että näistä tulee suoritettua yhteensä 4 op.

Suoritustavat

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • pystyy kertomaan antiikin retoriikan kehityksestä ja suuntauksista sekä niiden tärkeimmistä edustajista,
 • tunnistaa retorisia tehokeinoja.

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kokonaisuuden hahmotuskyky
 • ajanhallintataidot
 • itsenäistä työskentely
 • tiedonhankintataidot
 • kirjallisen raportin tuottaminen

Study materials

Lue sivut 59–260 ja 291–298 teoksesta The CAMBRIDGE COMPANION TO ANCIENT RHETORIC. Tarkista henkilöiden nimiasut esim. teoksesta CASTRÉN, Antiikin käsikirja.

Literature

 • The CAMBRIDGE COMPANION TO ANCIENT RHETORIC (ed. Gunderson)
 • CASTRÉN, Antiikin käsikirja.

Completion methods

Method 1

Description:
Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (3 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Language:
English
Study methods:

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.

Study materials:
Lue sivut 59–260 ja 291–298 teoksesta The CAMBRIDGE COMPANION TO ANCIENT RHETORIC. Tarkista henkilöiden nimiasut esim. teoksesta CASTRÉN, Antiikin käsikirja.
Literature:
 • The CAMBRIDGE COMPANION TO ANCIENT RHETORIC (ed. Gunderson)
 • CASTRÉN, Antiikin käsikirja.

Teaching