ANTP1019 Greek and Roman Literature (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Antiikin kirjallisuutta. Pakollinen opintojakso antiikin kulttuurin perusopinnoissa.

Suoritustavat

Tentti tai essee. Valittuun antiikin teokseen perehtyminen käännöksenä ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti. Tutustuminen teoksen kirjoittajaan ja teoksen kontekstiin itsenäisesti. Esseen pituus vähintään 5 sivua, ja tutkimuskirjallisuutta vähintään kolme teosta (käännösten johdannot ovat usein kattavia). Esseen aiheesta on sovittava etukäteen vastuuopettajan kanssa.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus/essee.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää valitsemansa teoksen rakenteen,
 • pystyy kertomaan sen päätapahtumat,
 • tuntee sen mahdolliset esikuvat,
 • ymmärtää sen merkityksen myöhemmälle kirjallisuudelle. 

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kokonaisuuden hahmotuskyky
 • ajanhallintataidot
 • itsenäistä työskentely
 • tiedonhankintataidot
 • kirjallisen raportin tuottaminen

Study materials

Vaihtelee valitun teoksen mukaan. Teoksen tekijästä, kirjallisuudenlajista ja kontekstista voi lukea esimerkiksi teoksesta Kirjallisuus antiikin maailmassa sekä relevantista tutkimuskirjallisuudesta. 

Literature

 • KIVISTÖ & RIIKONEN & SALMENKIVI & SARASTI-WILENIUS, Kirjallisuus antiikin maailmassa

Completion methods

Method 1

Description:
Valittuun antiikin teokseen perehtyminen käännöksenä ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti. Tutustuminen teoksen kirjoittajaan ja teoksen kontekstiin itsenäisesti.
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Select all marked parts

Method 2

Description:
Esseen pituus vähintään 5 sivua, ja tutkimuskirjallisuutta vähintään kolme teosta (käännösten johdannot ovat usein kattavia). Esseen aiheesta on sovittava etukäteen vastuuopettajan kanssa.
Evaluation criteria:
Essee
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Language:
Finnish
Study methods:

Valittuun antiikin teokseen perehtyminen käännöksenä ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti. Tutustuminen teoksen kirjoittajaan ja teoksen kontekstiin itsenäisesti.

Study materials:
Vaihtelee valitun teoksen mukaan. Teoksen tekijästä, kirjallisuudenlajista ja kontekstista voi lukea esimerkiksi teoksesta Kirjallisuus antiikin maailmassa sekä relevantista tutkimuskirjallisuudesta. 
Literature:
 • KIVISTÖ & RIIKONEN & SALMENKIVI & SARASTI-WILENIUS, Kirjallisuus antiikin maailmassa

Teaching

x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Essee
Language:
Finnish
Study methods:

Esseen pituus vähintään 5 sivua, ja tutkimuskirjallisuutta vähintään kolme teosta (käännösten johdannot ovat usein kattavia). Esseen aiheesta on sovittava etukäteen vastuuopettajan kanssa.

Study materials:
Vaihtelee valitun teoksen mukaan. Teoksen tekijästä, kirjallisuudenlajista ja kontekstista voi lukea esimerkiksi teoksesta Kirjallisuus antiikin maailmassa sekä relevantista tutkimuskirjallisuudesta. 
Literature:
 • KIVISTÖ & RIIKONEN & SALMENKIVI & SARASTI-WILENIUS, Kirjallisuus antiikin maailmassa

Teaching