ANTP023 History of Roman Architecture (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Rooman topografia ja rakennushistoria. Vaihtoehtoinen antiikin kulttuurin perusopinnoissa seuraavien opintojaksojen kanssa: ANTP020 Antiikin taide, ANTP021 Kreikan taide, ANTP022 Rooman taide, ANTP024 Ateenan topografia ja rakennushistoria niin, että näistä tulee suoritettua yhteensä 4 op.

Latinan aineopinnoissa valinnainen seuraavien opintojaksojen kanssa: LATA031 Latinan kielen historia ja LATA6000 Valinnainen teksti. 

Suoritustavat

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti. Vaihtoehtoisena suoritustapana osallistuminen opetukseen (silloin kun kurssi pidetään) ja kertauskuulustelun suorittaminen. 

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kertoa Rooman topografisesta kehityksestä eri aikoina ja rakennusmateriaalien vaikutuksesta siihen,
 • tietää, minkälaisia rakennuksia antiikin Roomassa sijaitsi ja mikä niiden käyttötarkoitus oli.

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kokonaisuuden hahmotuskyky
 • ajanhallintataidot
 • itsenäistä työskentely
 • tiedonhankintataidot
 • kirjallisen raportin tuottaminen

Study materials

Lue luvut 1-14 teoksesta STAMBAUGH, The ancient Roman city. Tai pääkohdat toisesta seuraavista (sovitaan vastuuopettajan kanssa): CLARIDGE, Rome: An Oxford archaeological guide, tai COARELLI, Rome and environs

Literature

 • STAMBAUGH, The ancient Roman city
 • CLARIDGE, Rome: An Oxford archaeological guide
 • COARELLI, Rome and environs

Completion methods

Method 1

Description:
Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Language:
Finnish
Study methods:

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.

Study materials:
Lue luvut 1-14 teoksesta STAMBAUGH, The ancient Roman city. Tai pääkohdat toisesta seuraavista (sovitaan vastuuopettajan kanssa): CLARIDGE, Rome: An Oxford archaeological guide, tai COARELLI, Rome and environs
Literature:
 • STAMBAUGH, The ancient Roman city
 • CLARIDGE, Rome: An Oxford archaeological guide
 • COARELLI, Rome and environs

Teaching