ANTP011 Greek and Roman Mythology (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Antiikin mytologia. Pakollinen opintojakso antiikin kulttuurin perusopinnoissa ja latinan aineopinnoissa. 

Suoritustavat

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kertoa antiikin mytologian tärkeimmät tarut ja tärkeimpien mytologisten henkilöiden kohtalot,
 • tunnistaa mytologiset viittaukset kirjallisuudessa, taiteessa ja sanonnoissa. 

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kokonaisuuden hahmotuskyky
 • ajanhallintataidot
 • itsenäistä työskentely
 • tiedonhankintataidot
 • kirjallisen raportin tuottaminen

Study materials

Lue tenttiin toinen seuraavista teoksista: LINDSKOG, Kreikkalaisia jumalaistaruja ja satuja, tai BELLINGHAM, Kreikan mytologia.

Literature

 • BELLINGHAM, Kreikan mytologia.
 • LINDSKOG, Kreikkalaisia jumalaistaruja ja satuja.

Completion methods

Method 1

Description:
Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus.
Language:
Finnish
Study methods:

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.

Study materials:
Lue tenttiin toinen seuraavista teoksista: LINDSKOG, Kreikkalaisia jumalaistaruja ja satuja, tai BELLINGHAM, Kreikan mytologia.
Literature:
 • BELLINGHAM, Kreikan mytologia.
 • LINDSKOG, Kreikkalaisia jumalaistaruja ja satuja.

Teaching