ANTP022 Roman Art (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Antiikin Rooman taidesuuntauksia ja teoksia. Vaihtoehtoinen antiikin kulttuurin perusopinnoissa seuraavien opintojaksojen kanssa: ANTP020 Antiikin taide, ANTP021 Kreikan taide, ANTP023 Rooman topografia ja rakennushistoria, ANTP024 Ateenan topografia ja rakennushistoria niin, että näistä tulee suoritettua yhteensä 4 op.

Suoritustavat

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti. 

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • pystyy kertomaan Rooman eri kausien taidesuuntauksista (kuvanveisto, maalaus, mosaiikit, arkkitehtuuri), niiden olennaisista piirteistä ja tärkeimmistä teoksista,
 • ymmärtää niiden merkityksen myöhemmälle taiteelle.

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kokonaisuuden hahmotuskyky
 • ajanhallintataidot
 • itsenäistä työskentely
 • tiedonhankintataidot
 • kirjallisen raportin tuottaminen

Study materials

Lue WHEELER, Roman Art and Architecture. Tarkista henkilöiden nimiasut esim. teoksesta CASTRÉN, Antiikin käsikirja.

Literature

 • WHEELER, Roman Art and Architecture.
 • CASTRÉN, Antiikin käsikirja.

Completion methods

Method 1

Description:
Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Language:
English
Study methods:

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti. 

Study materials:
Lue WHEELER, Roman Art and Architecture. Tarkista henkilöiden nimiasut esim. teoksesta CASTRÉN, Antiikin käsikirja.
Literature:
 • WHEELER, Roman Art and Architecture.
 • CASTRÉN, Antiikin käsikirja.

Teaching