ANTP010 Introduction to the Culture of the Ancient World (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Tutustuminen antiikin kulttuurin eri aloihin. Pakollinen opintojakso antiikin kulttuurin perusopinnoissa ja latinan perusopinnoissa. 

Suoritustavat

Tenttikirjaan perehtyminen itsenäisesti, tentti. 

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee antiikin kulttuurin eri alueita,
 • osaa selittää antiikin yhteiskuntaelämään ja kulttuuriin kuuluvia toimintoja ja käytänteitä (mm. Rooman hallinto ja virkamiesjärjestelmä eri aikoina, koulutus, teatteri, aatemaailma),
 • ymmärtää latinan käyttöä ja antiikin kulttuurin merkitystä myöhempinä, esim. renessanssin, aikoina. 

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia: 

 • kokonaisuuden hahmotuskyky
 • ajanhallintataidot
 • itsenäistä työskentely
 • tiedonhankintataidot
 • kirjallisen raportin tuottaminen

Study materials

Lue tenttiin toinen seuraavista teoksista: Kreikkaa ja Roomaa koskevat osat teoksesta DE BLOIS, An introduction to the ancient world (myös saksaksi), tai KALLELA & OKSALA & PAANANEN &PALMÉN, Antiikin kulttuuriperintö (Ad fontes).

Literature

 • DE BLOIS, An introduction to the ancient world.
 • KALLELA & OKSALA & PAANANEN &PALMÉN, Antiikin kulttuuriperintö (Ad fontes).

Completion methods

Method 1

Description:
Tenttikirjaan perehtyminen itsenäisesti, tentti.
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Language:
Finnish
Study methods:

Tenttikirjaan perehtyminen itsenäisesti, tentti.

Study materials:
Lue tenttiin toinen seuraavista teoksista: Kreikkaa ja Roomaa koskevat osat teoksesta DE BLOIS, An introduction to the ancient world (myös saksaksi), tai KALLELA & OKSALA & PAANANEN &PALMÉN, Antiikin kulttuuriperintö (Ad fontes).
Literature:
 • DE BLOIS, An introduction to the ancient world.
 • KALLELA & OKSALA & PAANANEN &PALMÉN, Antiikin kulttuuriperintö (Ad fontes).

Teaching