ANTP031 Introduction to Research on the Ancient World (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Tutustuminen antiikintutkimuksen eri aloihin, metodeihin ja lähdeaineistoihin, Vaihtoehtoinen antiikin kulttuurin perusopinnoissa seuraavien opintojaksojen kanssa: ANTP025 Antiikin filosofia, ANTP030 Antiikin uskonto, ANTP032 Antiikin retoriikka, ANTP033 Antiikin perinne, ANTP034 Antiikin perinne 2, ANTP035 Antiikin mytologia 2, ANTP036 Valinnaisia opintoja niin, että näistä tulee suoritettua yhteensä 4 op.

Suoritustavat

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on tutustunut antiikintutkimuksen eri aloihin, metodeihin ja lähdeaineistoihin,
  • ymmärtää antiikintutkimuksen monialaisuuden.

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kokonaisuuden hahmotuskyky
  • ajanhallintataidot
  • itsenäistä työskentely
  • tiedonhankintataidot
  • kirjallisen raportin tuottaminen

Study materials

Lue HIEKKALINNA & SEPPÄNEN (toim.), Philologia classica. Lähteitä, lähestymistapoja ja metodeja.

Literature

  • HIEKKALINNA-SEPPÄNEN (toim.), Philologia classica. Lähteitä, lähestymistapoja ja metodeja.

Completion methods

Method 1

Description:
Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Language:
Finnish
Study methods:

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.

Study materials:

Lue HIEKKALINNA & SEPPÄNEN (toim.), Philologia classica. Lähteitä, lähestymistapoja ja metodeja.

Literature:
  • HIEKKALINNA & SEPPÄNEN (toim.), Philologia classica. Lähteitä, lähestymistapoja ja metodeja.

Teaching