ANTP003 History of Greece (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Antiikin Kreikan historia. Pakollinen opintojakso antiikin kulttuurin perusopinnoissa.

Suoritustavat

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti. Hyvä tenttivastaus rakennetaan vastaamalla kysymyksiin: mitä, missä, milloin, miksi tapahtui ja mitä siitä seurasi. 

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee antiikin Kreikan historian kronologian pääpiirteissään

 • osaa kertoa antiikin Kreikan historian tapahtumista ja Rooman varhaisvaiheista,

 • osaa kertoa antiikin Kreikan historian tärkeimmistä henkilöistä,

 • ymmärtää historiallisten tapahtumien merkityksen ja niiden vaikutuksen yhteiskuntaan ja kulttuuriin.


Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kokonaisuuden hahmotuskyky
 • ajanhallintataidot
 • itsenäistä työskentely
 • tiedonhankintataidot
 • kirjallisen raportin tuottaminen

Study materials

Lue tenttiin sivut 1-301 teoksesta CASTRÉN, Uusi antiikin historia.

Literature

 • CASTRÉN, Uusi antiikin historia

Completion methods

Method 1

Description:
Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti. Hyvä tenttivastaus rakennetaan vastaamalla kysymyksiin: mitä, missä, milloin, miksi tapahtui ja mitä siitä seurasi.
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (3 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Language:
English, Finnish
Study methods:

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti. Hyvä tenttivastaus rakennetaan vastaamalla kysymyksiin: mitä, missä, milloin, miksi tapahtui ja mitä siitä seurasi.

Study materials:
Lue tenttiin sivut 1-301 teoksesta CASTRÉN, Uusi antiikin historia.
Literature:
 • ASTRÉN, Uusi antiikin historia.

Teaching