ANTP024 History of Architecture in Ancient Athens (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Ateenan topografia ja rakennushistoria. Vaihtoehtoinen antiikin kulttuurin perusopinnoissa seuraavien opintojaksojen kanssa: ANTP020 Antiikin taide, ANTP021 Kreikan taide, ANTP022 Rooman taide, ANTP023 Rooman topografia ja rakennushistoria niin, että näistä tulee suoritettua yhteensä 4 op.

Suoritustavat

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti. 

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • pystyy kertomaan Ateenan topografisesta kehityksestä eri aikoina,
  • tietää, minkälaisia rakennuksia Ateenassa rakennettiin ja mikä niiden käyttötarkoitus oli.

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kokonaisuuden hahmotuskyky
  • ajanhallintataidot
  • itsenäistä työskentely
  • tiedonhankintataidot
  • kirjallisen raportin tuottaminen

Study materials

Lue luvut 1-7 teoksesta CAMP, The Archaeology of Athens.

Literature

  • CAMP, The Archaeology of Athens

Completion methods

Method 1

Description:
Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Language:
English
Study methods:

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti. 

Study materials:
Lue luvut 1-7 teoksesta CAMP, The Archaeology of Athens.
Literature:
  • CAMP, The Archaeology of Athens.

Teaching