ANTP004 History of Rome (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Antiikin Rooman historia. Pakollinen opintojakso antiikin kulttuurin perusopinnoissa.

Suoritustavat

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti. Hyvä tenttivastaus rakennetaan vastaamalla kysymyksiin: mitä, missä, milloin, miksi tapahtui ja mitä siitä seurasi.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee antiikin Rooman historian kronologian pääpiirteissään,

  • osaa kertoa antiikin Rooman historian vaiheista, tapahtumista ja tärkeimmistä henkilöistä,

  • ymmärtää historiallisten tapahtumien merkityksen ja niiden vaikutuksen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. 


Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kokonaisuuden hahmotuskyky
  • ajanhallintataidot
  • itsenäistä työskentely
  • tiedonhankintataidot
  • kirjallisen raportin tuottaminen

Study materials

Lue sivut 302-616 teoksesta CASTRÉN, Uusi antiikin historia.

Literature

  • CASTRÉN, Uusi antiikin historia

Completion methods

Method 1

Description:
Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti. Hyvä tenttivastaus rakennetaan vastaamalla kysymyksiin: mitä, missä, milloin, miksi tapahtui ja mitä siitä seurasi.
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (3 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Language:
Finnish
Study methods:

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti. Hyvä tenttivastaus rakennetaan vastaamalla kysymyksiin: mitä, missä, milloin, miksi tapahtui ja mitä siitä seurasi.

Study materials:
Lue sivut 302-616 teoksesta CASTRÉN, Uusi antiikin historia.
Literature:
  • CASTRÉN, Uusi antiikin historia

Teaching