Master's Degree Programme in Psychology (M.A.)

Degree title:
Master of Arts
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

-

Learning outcomes

Filosofian maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijalla on syventävät tiedot psykologian eri sisältöalueista ja ilmiöistä, jotka voivat liittyä kehityspsykologiaan, kliiniseen psykologiaan, neuropsykologiaan ja kognitiiviseen neurotieteeseen, persoonallisuuspsykologiaan ja työ- ja organisaatiopsykologiaan. Opiskelija osaa laaja-alaisesti näihin sisältöalueisiin liittyvät käsitteet, teoriat sekä tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida empiirisen tutkimuksen.

Filosofian maisterin tutkinnon suorittanut ei voi hakea oikeutta harjoittaa psykologin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Muilta osin hänen osaamisalueensa vastaavat psykologian maisterin ydinosaamisalueita. Tutkinnon suorittamisen jälkeen hänellä on valmiudet psykologian jatkokoulutuskoulutusohjelmiin.

Structure

Select min. 120 cr