PSYSFM50 Advanced studies in work and organizational psychology (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opiskelija valitsee esseen/kirjallisen työn aihepiirin oman mielenkiinnon mukaan joltakin työ- ja organisaatiopsykologian sovellusalueelta: työpsykologia, henkilöstöpsykologia tai organisaatiopsykologia. Opintojakson sisältö muodostuu opiskelijan valitsemasta aihepiiristä ja siihen liittyvästä ko. sovellusalan ajankohtaisesta tutkimuskirjallisuudesta, jota opiskelija hyödyntää kirjallisessa tehtävässä. Esseen aihepiiri, aikataulu, laajuus ja muoto sovitaan tentaattorin kanssa. Huom. esseen aihe ei saa olla täysin sama kuin opinnäytetyössä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ja omaa ymmärrystä jostakin relevantista ja ajankohtaisesta työ- ja organisaatiopsykologian teemasta/teemoista. Opiskelija osaa myös soveltaa omaksumaansa työ- ja organisaatiopsykologista tutkimus- ja teoriatietoa sekä perustella omia näkökantojaan tieteellistä tutkimustietoa hyödyntäen.

Additional information

Vain psykologian maisteriohjelmassa (FM) opiskeleville.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Language:
Finnish
Study methods:

Essee/kirjallinen tehtävä, jonka aihepiiri, aikataulu, laajuus ja muoto sovitaan tentaattorin kanssa. Huom. esseen aihe ei saa olla täysin sama kuin opinnäytetyössä.  

Teaching