PSYSFM40 Advanced studies in clinical psychology (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kliinisen psykologian tutkimus, psykologiset arvioinnit, hoidolliset interventiot, ehkäisevä psykologinen työ

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tiedollisesti kliinisen psykologian alueen teoriaa ja tutkimusta ja tunnistaa psykologista arviointia ja kliinisiä ilmiöitä/hoidollisia interventioita/preventiivistä työskentelyä koskevia keskeisiä lähestymistapoja ja kysymyksenasetteluja

Study materials

Valitaan yksi seuraavista neljästä vaihtoehdosta.

WAMPOLD, B. E. & IMEL, Z. E. (2015) The great psychotherapy debate : the evidence for what makes psychotherapy work. E-kirja. (334 sivua)

ja

FINN, S. E., FISCHER, C. T., & HANDLER, L. (2012). Collaborative/therapeutic assessment: A casebook and guide. John Wiley & Sons. (440 sivua)

TAI

§MASH, E. J. & Barkley, R. A. Child Psychopathology. 3rd edition. (tai vaihtoehtoinen teos)

TAI

ERONEN, S. & LAHTI-NUUTTILA, P. (2012) Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita.

ja

HUTTUNEN, M. & KALSKA, H. (2015/2020) Psykoterapiat.

TAI

RANTA, K.. FREDRIKSON, J., KOSKINEN, M., TUOMISTO, M. T. & CHARPANTIER, P. (2018) Lasten ja nuorten kognitiiviset ja käyttäytymisterapiat. 


ja erikseen sovittava täydentävä aineisto. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan tenttiin perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan tenttiin perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Language:
Finnish
Study methods:

Kirjallisuusessee.

Teaching