PSYSFM10 Advanced studies in developmental psychology (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

lapsuus, kouluikä ja nuoruus, perhe

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tiedollisesti kehityspsykologian alan teoriaa ja tutkimusta sekä tutkimuksen sovelluksia lapsuutta ja/tai kouluikää ja nuoruutta sekä perhettä koskien ja osaa soveltaa omaamaansa tietoa ja esittää ja perustella tutkimukseen ja teoriaan pohjaten omia näkökantojaan.

Additional information

Vain psykologian maisteriohjelmassa (FM) opiskeleville.

Study materials

Valitaan yksi seuraavista kolmesta vaihtoehdosta.

(1) LERNER, R. M. & STEINBERG, L. (toim.) (2009). Handbook of adolescent psychology (3. painos). Hoboken (N.J.): John Wiley & Sons. Vol 1. (n. 650 s.)

TAI

(2) LERNER, R. M. & STEINBERG, L. (toim.) (2009). Handbook of adolescent psychology (3. painos). Hoboken (N.J.): John Wiley & Sons. Vol 2. (n. 650 s.)

TAI

(3) SMITH, P. & HART, C. (toim.) (2011). Blackwell handbook of childhood social development. Oxford: Blackwell. (n. 660 s.) (e-kirja)

Completion methods

Method 1

Description:
Essee
Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan tenttiin perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu kirjalliseen työhön
Select all marked parts

Method 3

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan tenttiin perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Language:
Finnish
Study methods:

Kirjallisuustentti.

No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching