PSYSFM90 Harjoittelu (5–10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Psykologian tieteen alalla tapahtuva itsenäinen harjoittelu.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa rakentaa akateemista ja ammatillista identiteettiään työskentelemällä oman alansa työtehtävissä, muodostaa omakohtaisen käsityksen asiantuntijuudesta valitsemallaan kentällä sekä tunnistaa ja tuoda esille omaa asiantuntijuuttaan ja osaamistaan.

Additional information

Opintojakso on suunnattu filosofian maisterin tutkintoa suorittaville psykologian opiskelijoille. Opintojaksolla tehdään itsenäinen harjoittelu, joka voi olla pituudeltaan 1 – 2 kk (vastaa 5 – 10 op). Opiskelija etsii harjoittelupaikan ja tekee suunnitelman harjoittelusta. Harjoittelupaikka voi olla esimerkiksi tutkimusryhmässä, oppilaitoksessa/koulussa, järjestössä, henkilöstöhallinnossa tai vastaavassa paikassa, jossa tarvitaan psykologian alan asiantuntijuutta. Ennen harjoitteluun lähtemistä käydään läpi harjoitteluorientaatio ja tehty suunnitelma pienryhmässä tai vastuuopettajan kanssa. Opintojakson aikana tehdään oppimispäiväkirja, joka palautetaan harjoittelun päätyttyä vastuuopettajalle.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Orientoivaan pienryhmätapaamiseen osallistuminen sekä harjoittelun ja oppimistehtävän suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5–10 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching