ERISYVASI Advanced Studies in Special Education, Specialisation in Research and Administration (80 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
No

Description

teoreettisen ja tutkimustiedon soveltaminen erityispedagogisessa toiminnassa
tutkielmaopinnot
harjoittelut

Learning outcomes

Erityispedagogiikan syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa analysoida ja arvioida kriittisesti erityispedagogisia kysymyksiä teoreettisen ja tutkimustiedon pohjalta
- osaa suunnitella, toteuttaa ja kehittää tukea erilaisissa kehityksen ja oppimisen vaikeuksissa
- osaa seurata, kriittisesti arvioida ja soveltaa saatavilla olevaa tietoa erityispedagogiikan asiantuntijatehtävissä
- hallitsee itsenäisen tieteellisen tiedontuottamisen perustaidot

Structure

Select 80 cr / 85 cr