ERIS1305 Motivational support of learning (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Keskeiset motivaatioteoriat, oppimismotivaatioon vaikuttavat yksilölliset ja vuorovaikutukselliset tekijät, uudet oppimisympäristöt oppimismotivaation näkökulmasta

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja oppimistehtävien/tentin hyväksytty suorittaminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*analysoida oppimistilanteita motivaation näkökulmasta
*suunnitella ja perustella oppimismotivaatiota tukevia toimintamalleja ja käytänteitä

Study materials

Opetusohjelmassa mahdollisesti erikseen ilmoitettava oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item