ERIS304 Challenges in Learning and Teaching from Interactional Viewpoints (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Luokkahuonevuorovaikutus, oppimisen ja ohjaamisen ongelmien vuorovaikutuksellisuus, epäsymmetriset vuorovaikutustilanteet, toiminnan kommunikatiivinen merkitys

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja oppimistehtävien/tentin hyväksytty suorittaminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*tarkastella luokkahuonevuorovaikutuksen kulkua yksityiskohtaisesti
*tunnistaa erilaisten ymmärryksen ja osallistumisen ongelmien vuorovaikutuksellisen luonteen
*arvioida vuorovaikutuksen esteitä ja mahdollisuuksia epäsymmetrisissä vuorovaikutustilanteissa
*tunnistaa odotusten vastaisen toiminnan kommunikatiivisia merkityksiä yksilölle
*rakentaa yhteisymmärrystä tilanteissa, joissa keskustelijat eivät jaa samoja kielellisiä resursseja tai näkemyksiä

Study materials

Kurssiin kuuluva artikkelimateriaali ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item