HJOSTEKOK Human Resources and Leadership in Social Services and Health Care (15–50 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Henkilöstö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuus on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveys (sote) -alan toimijoille ja alasta kiinnostuneille, jotka haluavat kehittää, uudistaa ja täydentää omaa henkilöstö- ja johtamisosaamistaan työuran eri vaiheissa. JYU:n tutkinto-opiskelijoille tämä monitieteinen opintokokonaisuus soveltuu hyvin osaksi vapaavalintaisia opintoja. Laaja opintojaksotarjonta on suunniteltu työelämä- ja osaamistarvelähtöisesti sote-ammattilaisille suunnatun kyselyn tuloksia hyödyntäen.

Opiskelija voi rakentaa sisällöltään ja laajuudeltaan itselleen sopivan opintokokonaisuuden, joka parhaiten vastaa oman osaamisen kehittämisen tarpeeseen. Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot ohjaavat opiskelijaa sopivien opintojaksojen valinnassa ja opintokokonaisuuden myötä kehittyneen osaamisen näkyväksi tekemisessä.  

Opintokokonaisuus koostuu pakollisesta, aiheeseen johdattelevasta orientaatiojaksosta ja vapaavalintaisista opintojaksoista. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu pakollinen oman osaamisen kehittymisen näkyväksi tekevä päätösjakso. Vapaasti valittavat opintojaksot sisältävät kauppatieteiden ja terveystieteiden lisäksi myös muiden tieteenalojen opintoja alla olevan listauksen mukaan. 

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden yksilölliset valinnat sekä opintokokonaisuuden laajuus vaikuttavat tavoitteisiin. Yleisellä tasolla opintokokonaisuuden tavoitteena on:

  • vahvistaa sosiaali- ja terveysalalla toimivien tai alasta kiinnostuneiden toimijoiden johtamis- ja henkilöstöosaamista

  • auttaa tunnistamaan kehittämistarpeita ja kehittämään osaamista omista ja työympäristön erityispiirteiden sekä tulevaisuuden osaamistarpeiden lähtökohdista

  • vahvistaa palvelujen kehittämiseen, hallintoon ja päätöksentekoon liittyvää osaamista alan erityispiirteet huomioiden

  • kehittää yleisiä työelämätaitoja kuten yhteistyö-, vuorovaikutus-, viestintä-, arviointi-, organisointi- ja digitaitoja

  • lisätä ymmärrystä sosiaali- ja terveysalan moniammatillisuudesta, monitieteisyydestä ja moninaisuudesta  

Structure

Select all (15–50 cr)