YJOA2170 Basics of Human Resources Management (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University, Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Henkilöstöjohtaminen on organisaation menestyksen kulmakivi, jonka keskeisimmät käsitteet, teoriat ja käytännöt opit selittämään tällä opintojaksolla.

Description

Henkilöstöjohtamisen historia ja pääkoulukunnat
Strateginen henkilöstöjohtaminen
Vastuullinen henkilöstöjohtaminen
Henkilöstöjohtamisen käytännöt
Organisaatiokulttuuri ja muutos
Johtajuus ja esimiestyö
Työelämän suhteet
Henkilöstöjohtamisen trendit ja digimurros
Rekrytointi ja työhyvinvointi

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• selittää henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden, keskeiset teoriat ja niiden yhteyden henkilöstöjohtamiseen käytännössä
• kuvata vastuullisen henkilöstöjohtamisen periaatteet
• selittää henkilöstöjohtamisen käytännöt
• eritellä, arvioida ja vertailla henkilöstöjohtamisen rooleja
• arvioida omaa kiinnostusta henkilöstöjohtamisen työhön
• arvioida henkilöstöjohtamisen merkitystä organisaatioiden toiminnassa ja tutkimuksellisesti

Literature

  • Viitala, R. (uusin saatavilla oleva painos). Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Helsinki: Edita.; ISBN: 978-951-37-6358-9
  • Viitala, R. (2021). Henkilöstöjohtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit (1. painos.). Edita Publishing Oy.; 978-951-37-7838-5

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tentti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching