JSBY7120 Diversity in Workplace (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University, Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Opintojaksolla saat tietoa, miten työntekijöiden keskinäisen erilaisuuden (mm. ikä, etninen tausta ja sukupuoli) huomioiminen voisi kehittää työyhteisöäsi.

Description

  • Monimuotoisuus (diversiteetti) käsitteenä ja ilmiönä

  • Etnisyys, nationalismi, rasismi, seksismi ja syrjintä

  • Työkaluja monimuotoisessa työyhteisössä työskentelemiseen ja kehittämiseen 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa ja kuvata työelämän monimuotoisuuteen (diversiteettiin) liittyviä käsitteitä ja lähtökohtia

  • arvioida monimuotoisuutta oman työn ja työympäristön lähtökohdista

  • soveltaa oppimaansa oman työyhteisönsä kehittämiseen 

Additional information

Opintojaksolla tarkasteltavat asiasisällöt liittyvät monimuotoisuuden osalta seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin: ensisijaisesti kohdat Eriarvoisuuden vähentäminen ja Sukupuolten tasa-arvo. Toissijaisesti kohdat Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto sekä Yhteistyö ja kumppanuus.  

Study materials

Kirjallinen materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.  

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kontaktiopetukseen osallistuminen, kurssilla annetut ryhmätyöt ja –keskustelut, kirjallinen harjoitustehtävä
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Verkkokurssilla annettujen tehtävien suorittaminen ja aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin.
Select all marked parts

Method 3

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching