YJOA2130 Management and Personnel Training and Development (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University, Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Jaksolla syvennät ymmärrystäsi johdon ja henkilöstön kehittämisen teoriasta ja käytännöistä sekä opit arvioimaan kehittämistoimia.

Description

Johdon ja henkilöstön kehittämisen johtamis- ja organisaatioteoreettinen ajankohtainen keskustelu, lähtökohdat ja historiallinen tausta. Lisäksi kehittämisen tehtäväkenttä, roolit ja vaikuttaminen sekä trendit (strategiat, prosessit, työkalut ja mallit).


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää johdon ja henkilöstön kehittämisen johtamis- ja organisaatioteoreettisen taustan, vertailla ja problematisoida erilaisten kehittämismallien perusolettamuksia ja näkökulmia, suunnitella ja arvioida johdon ja henkilöstön kehittämisen käytäntöjä ja arvioida oman ryhmänsä sekä toisten ryhmien työtä ja tuotoksia.

Description of prerequisites

YTTP1110 / YTTP2110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet, YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen.

Compulsory prerequisites

Recommended prerequisites

Study materials

Kirjallinen materiaali ilmoitetaan ennen opintojakson alkua.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Viikkotehtävien suorittaminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching