JSBY6130 Orientation to Human Resources and Leadership in Social Services and Health Care (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Opintojaksolla tutustut sosiaali- ja terveysalan johtamisen trendeihin ja haasteisiin. Hahmotat samalla aihepiireihin liittyviä osaamistarpeitasi.

Description

  • Johtaminen ja johtajuus – trendit ja haasteet sosiaali- ja terveysalalla

  • Osaamistarpeiden ennakointi – tulevaisuuden osaaminen

  • Yleiset työelämätaidot

  • Osaamisen kehittäminen 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • arvioida johtamis- ja henkilöstöosaamisen tarpeita omassa/tulevassa työssä ja työympäristössä

  • arvioida omassa/tulevassa työssä ja työympäristössä tarvittavia yleisiä työelämätaitoja

  • tunnistaa tulevaisuuden osaamistarpeita yleisesti sekä omassa/tulevassa työympäristössä

  • tunnistaa ja arvioida omaa osaamistaan

  • tehdä opintokokonaisuuteen liittyviä valintoja oman osaamisen kehittämisen lähtökohdista 

Additional information

Orientaatiojakso on pakollinen Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuutta suorittaville ja se suoritetaan ensimmäisenä. 

Opintojaksolla tarkasteltavat asiasisällöt liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen 3 Terveyttä ja hyvinvointia. 


Vastuuopettaja kontaktiopetuksessa: Virpi Malin

Study materials

Sosiaali- ja terveysalan johtamista ja osaamista koskeva ajankohtainen keskustelu ja tutkimus – vahvistetaan vuosittain opetusohjelmassa. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Ennakkotehtävä, osallistuminen lähiopetukseen, ryhmätehtävät
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Ennakkotehtävä, tehtävät opintojakson aikana
Select all marked parts

Method 3

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching