KTEY005 Administration and Policy Making in the Field of Health (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Suomalaisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisen haasteet
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö
Kunnallinen päätöksentekojärjestelmä
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö
Laadunhallinta päätöksenteossa

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • Osaa kuvata hallinnon ja päätöksenteon keskeisiä käsitteitä sekä sosiaali- ja terveysalan päätöksentekoon liittyvää lainsäädäntöä ja järjestelmiä
  • Osaa arvioida sosiaali- ja terveysalan päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä
  • Osaa havainnoida ja tulkita ajankohtaista päätöksenteon keskustelua

Literature

  • Ilmoitetaan luennolla

Completion methods

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen luennoille (20 tuntia). Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen yhdessä.
Evaluation criteria:
Tentti 100 %
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching