YJOA2120 Wellbeing and Management (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University, Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Miten työhyvinvointia johdetaan? Opintojaksolla tarkastellaan työhyvinvoinnin johtamista yksilön, organisaation sekä yhteiskunnan näkökulmista.

Description

Sisältö
 • Työhyvinvoinnin taustatasot ja näkökulmat
 • Positiivisen psykologian näkökulma ja työn ilo
 • Stressi, työuupumus ja niiden ehkäisy
 • Työn muutoksen hallinta
 • Tietotyö ja työn hallinta
 • Työhyvinvointisuunnitelman laatimisen perusteet
 • Johtajuus ja työyhteisötaidot työhyvinvoinnin näkökulmasta

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
 • tunnistaa työhyvinvoinnin osatekijöitä yksilön, työyhteisön ja organisaation näkökulmasta
 • arvioida ja kehittää työhyvinvointia strategisena tekijänä yrityksissä
 • tunnistaa perusteet työhyvinvoinnin johtamiseen, seurantaan ja mittaamiseen
 • käyttää tutkimusmateriaalia työhyvinvointia koskevan osaamisen ylläpitoon
 • arvioida työelämän muutosten vaikutusta työhyvinvointiin
 • tunnistaa johtajuuden ja työyhteisötaitojen yhteyden työhyvinvointiin
 • seurata, arvioida ja ylläpitää omaa työhyvinvointiaan.

Additional information

Opintojaksolla tarkastellaan työhyvinvoinnin johtamista YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 3 Terveyttä ja hyvinvointia ja 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua näkökulmista.

JSBE/Syyslukukausi 2023:

Kurssi järjestetään verkko-opetuksena. Opetus alkaa 23.10. ja samalla aukeaa kurssin Moodle -sivusto. Tämä sivusto sisältää yksityiskohtaiset tiedot kurssin suorittamisesta. Opiskelijoiden suositellaan osallistuvan kurssin aloitusluentoon 24.10. 14.15-15.45 C1 salissa yliopiston päärakennuksessa. Osallistuminen on mahdollista myös Teamsin kautta ja linkki julkaistaan kurssin Moodle -sivustolla.

Kurssi koostuu neljästä eri tehtävästä, jotka on aikataulutettu 23.10.-15.12.2023.

1) Minitentti, suoritettava 6.11. mennessä

2) Työskentely ryhmissä, viikot 46-48 ja työpaikkasuunnitelman palautus 8.12. mennessä

3) Essee ja vertaispalaute, esseen palautus 8.12. ja vertaisarviointi 15.12. mennessä

4) Mielitreeni, palautus 15.12. mennessä

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien palauttamista aikataulun mukaisesti.

Työhyvinvoinnin johtaminen -kurssi on suosittu, eivätkä kaikki halukkaat mahdu kurssille mukaan. Mikäli et pysty sitoutumaan kurssin suorittamiseen, pyydämme sinua perumaan ilmoittautumisesi välittömästi.

Study materials

Oppimateriaali vahvistetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Completion methods

Method 1

Description:
Aloitusluento ja itsenäisesti suoritettava verkkokurssi
Evaluation criteria:
Verkkokurssilla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Time of teaching:
Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item