YTTP1110 Introduction to Management and Leadership (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University, Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Mitä johtaminen ja johtajuus ovat ja miten organisaatiot toimivat? Opintojaksolla opit vastuullisen johtamisen perusteista muuttuvassa maailmassa.

Description

 • johtamisen ja johtajuuden peruskäsitteet
 • johtamisajattelu, johtajuus- ja organisaatioteoriat
 • strateginen johtaminen
 • organisaatiorakenteet
 • henkilöstöjohtaminen
 • arvot ja organisaatiokulttuuri
 • vastuullinen liiketoiminta ja eettinen johtaminen
 • johtamistyö
 • johtamisen ajankohtaisia teemoja

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
 • selittää johtamisen ja johtajuuden keskeiset perusteoriat ja käsitteet
 • tarkastella organisaatiokäyttäytymistä yksilön, ryhmän ja organisaation näkökulmista
 • arvioida johtamista ja johtajuutta eri toimintaympäristöissä
 • selittää strategisen johtamisen peruskäsitteet
 • arvioida vastuullisuutta, eettisiä kysymyksiä ja arvojen merkitystä johtamistyössä
 • arvioida ja pohtia omaa kiinnostustaan sekä valmiuksia johtamistyöhön. 

Additional information

Opintojaksolla käsitellään vastuullista johtamista ja johtajuutta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmista. 

Description of prerequisites

Ei vaatimuksia

Study materials

Oppimateriaalit tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Literature

 • Viitala & Jylhä: Johtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetuskurssi, 1.-2. periodit/syyslukukausi
Evaluation criteria:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Tentin arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Time of teaching:
Period 2, Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetuskurssi, 1.-2. jaksot/syyslukukausi.  Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Study materials:

Oppimateriaali tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Literature:
 • Viitala & Jylhä: Johtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tentin arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Language:
Finnish
Study methods:

Tentti: itsenäinen suoritus, ei edellytä osallistumista kontaktiopetukseen. 

Study materials:

Oppimateriaali tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Literature:
 • Viitala & Jylhä: Johtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit
No published teaching