JSBY6140 Capstone Course on Human Resources and Leadership in Social Services and Health Care (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Tällä opintojaksolla teet yhteenvetoa sen osalta, miten valitsemasi opinnot ovat kehittäneet sosiaali- ja terveysalan johtamiseen liittyvää osaamistasi.

Description

  • Osaamisen arviointi

  • Yksilöllisten valintojen perusteella muodostunut teoreettinen ja käytännöllinen tieto muodostaa pohjan arviointi- ja reflektointitehtäville 

Learning outcomes

Kokoavan opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • arvioida opintokokonaisuudessa opitun merkitystä sote-alan työssä ja työympäristössä

  • arvioida opintokokonaisuudessa opittua urasuunnitelmien näkökulmasta

  • reflektoida oman osaamisen kehittymistä

  • tunnistaa tulevaisuuden jatkuvan oppimisen oppimistarpeita Sote-alalla 

Additional information

Kokoava opintojakso on pakollinen Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuutta suorittaville ja se suoritetaan opintokokonaisuuden viimeisenä opintojaksona.

Opintojaksolla tarkasteltavat asiasisällöt liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen 3 Terveyttä ja hyvinvointia.  

Study materials

Osaamisen arviointia koskeva ajankohtainen keskustelu ja tutkimus – vahvistetaan vuosittain opetusohjelmassa. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tehtävät kurssin aikana
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching