TTIA1003 Health Communication (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö
Kohderyhmälähtöinen terveysviestintä eri kanavissa
Asiantuntijan rooli terveysviestinnässä
Joukkoviestintä ja sosiaalinen markkinointi terveysviestinnässä

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa viestinnän merkityksen terveyden ja terveysosaamisen edistämisessä

  • tunnistaa oman asiantuntijaroolinsa terveysviestinnässä

  • tunnistaa eri kohderyhmien yleisimpiä viestintäkanavia ja terveystiedon lähteitä

  • osaa soveltaa tiedeviestinnän sekä terveysviestinnän perusteita eri kohderyhmille ja eri toimintaympäristöissä

  • osaa arvioida terveysviestintää

Description of prerequisites

LTKY1003 Viestinnän perusteet liikunta- ja terveystieteissä tulee olla suoritettuna tai meneillään opintojakson alkaessa

Study materials

Hopwood T., Merritt R., Tukia H., Wilskman K. & Lähteenmäki, M. 2012. Sosiaalisen markkinoinnin ABC. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. ISBN 978-952-245-513-0 101 s. (e-kirja)

Parvanta C. & Bass S. 2020. Health Communication. Strategies and skills for the new era. Jones & Bartlett Learning. 324 s. ISBN: 9781284065879 (e-kirja) (soveltuvin osin)

Shiavo, R. 2014. Health communication: from theory to practice. Jossey-Bass: San Francisco. ISBN 9781118419120 658 s. (e-kirja) (soveltuvin osin)

Completion methods

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen luennoille (3 tuntia), demonstraatioihin (4 tuntia), vierailuihin (4 tuntia) sekä seminaareihin (16 tuntia). Itsenäinen opiskelu ja kirjallinen työ, jossa on hyödynnettävä annettua kirjallisuutta.
Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching