JSBY7130 Possibilities of Health Technologies in Social and Healthcare sectors (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Opintojakso tarjoaa kokonaiskuvan teknologian mahdollisuuksista, haasteista ja riskeistä sote-alalla. Tule rohkeasti mukaan ja kehitä sote-alan digiosaamistasi!

Description

Perusdigitaitojen merkitys kasvaa sosiaali- ja terveysalalla. Digitaaliset kommunikointitaidot, yhteistyötaidot, tiedon digitaaliset jakamistaidot ja digitaalisen teknologian luova käyttötaito edellyttävät myös oman osaamisen kehittämisen ja itsensä johtamisen taitoja. Opintojaksolla opiskelijat lisäävät ymmärrystään teknologian mahdollisuuksista sekä organisaation että yksilön näkökulmista.

 • Terveysteknologian tekniset ratkaisut ja käyttötapaukset sidottuna opiskelijoiden työelämäkontekstiin. Teknologinen asiasisältö muodostuu osin yksilöllisten osaamistarpeiden perusteella (esim. Internet of Things, Big Data, tekoäly, robotiikka, laajennettu todellisuus)

 • Tietoturva

 • IT-projektin kulmakivet (painotus vaatimusmäärittelyyn) 

 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • muodostaa kokonaiskuvan terveysteknologian nykytilasta ja lähitulevaisuudesta

 • tunnistaa työntäviä ja vetäviä tekijöitä teknologisten ratkaisuiden käyttöönotossa opiskelijan omassa työelämäkontekstissa

 • arvioida terveysteknologian mahdollisuuksia, haasteita ja riskejä

 • tunnistaa oman työn arkea helpottavia terveysteknologian ratkaisuja

 • tunnistaa IT-projektin osakokonaisuudet

 • tuottaa vaatimusmäärittelydokumentaatiota

 • toimia IT-kehityshankkeissa osana tiimiä oman alansa substanssiosaajana

Opintojakson alussa selvitetään kyselyn avulla opiskelijoiden aihepiiriin liittyvän osaamisen lähtökohtia yksilöllisen osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Kysely toistetaan opintojakson lopussa teknologisen ymmärryksen lisääntymisen vaikuttavuuden arvioimiseksi. 

Additional information

Opintojakso sisältyy valinnaisena Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuuteen.

Opintojakso kytkeytyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen 4 Hyvä koulutus. 

Description of prerequisites

Ei pakollisia esitietoja, soveltuu kaikille terveysteknologiasta kiinnostuneille. 

Study materials

 • Kurssimateriaali ja luentodiat

 • Alaa koskeva ajankohtainen keskustelu ja tutkimus

 • Muu terveysteknologiaan liittyvä kirjallisuus 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tehtävät kurssin aikana
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching