TIEP1830 Introduction to robotics (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Coordinating organisation:
Faculty of Information Technology, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssi on jaettu lukuihin, joista jokainen käsittää yhden seuraavista robotiikan perusteisiin kuuluvista aiheista:

  • Johdatus robotiikan perusteisiin (robotin ja robotiikan määritelmä, robottien luokittelu, mekaniikka ja historia)
  • Tekoäly robotiikassa
  • Teollisuusrobotit
  • Palvelurobotit
  • Ohjelmistorobotit
  • Robotiikan haasteet (mm. etiikka)
  • Robotiikan tulevaisuudennäkymiä

Learning outcomes

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset perusvalmiudet robotiikasta, jotka mahdollistavat omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Soveltuu kaikille robotiikasta kiinnostuneille.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on:

  • Robotiikan perusteiden hallinta
  • Kuva robotiikan erilaisista käyttömahdollisuuksista
  • Ymmärrys robotiikkaan liittyvistä haasteista

Description of prerequisites

Ei pakollisia esitietoja, soveltuu kaikille robotiikasta kiinnostuneille.

Study materials

• Kurssimateriaali ja luentodiat
• Muu robotiikkaan liittyvä kirjallisuus

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä
Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching