KTEA018 Evidence Based Health Care (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittyminen ja sen keskeiset periaatteet ja prosessit.

Kokeelliset ja epidemiologiset tutkimusasetelmat terveystieteissä sekä niiden vahvuudet ja heikkoudet.

Kvantitatiivisten tutkimusten luotettavuuden arviointi.

Tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija…

  • osaa kuvata näyttöön perustuvan terveydenhuollon käsitteet, periaatteet ja käytänteet

  • osaa arvioida olemassa olevan terveydenhuollon käyttöön soveltuvan tutkimustiedon luotettavuutta ja määrää sekä osaa tulkita tutkimusten keskeisiä tuloksia

  • osaa esittää ja perustella arvionsa kvantitatiivisten tutkimusten metodologisesta laadusta ja tutkimustiedon näytön asteesta

  • ymmärtää periaatteet siitä, miten tutkimusnäyttöä hyödynnetään käytännön työssä terveydenhuollossa

Description of prerequisites

LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (tai vastaava)

Study materials

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions

CONSORT Statement: http://www.consort-statement.org/

Equator Network: https://www.equator-network.org/

Luennoilla ilmoitettu materiaali

Literature

  • Tentittävä kirjallisuus:
  • Hoitosuositustyöryhmien käsikirja. 2016. Honkanen, M., Jousimaa, J., Komulainen, J., Kunnamo, I. & Sipilä, R. (toim.) Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.

Completion methods

Method 1

Description:
Suoritustavat: Luennot 6 h, seminaarit 12 h, harjoitustehtävät ja seminaarityö
Evaluation criteria:
Harjoitustehtävien ja seminaaritöiden hyväksytty suorittaminen. Tentti 100 %.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching