Bachelor's Degree Programme in Music Therapy

Degree title:
Bachelor of Arts
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Musiikkiterapian perus- ja aineopinnot sekä tutkinto-ohjelman muut opinnot kypsyysnäytettä lukuun ottamatta suoritetaan Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Tutkintoon on mahdollista sisällyttää muussa yliopistossa suoritettuja muita opintoja.

Learning outcomes

HuK-tutkinnon suorittanut

- hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön

- hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti

- arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä luovasti oman alansa työtehtävissä ja tunnistaa toimintansa globaalin vastuun

- tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun ja osaa ohjatusti arvioida eettisiä kysymyksiä asiantuntijan työn eri alueilla ja vaiheissa

- hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot

- osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja –yhteisöissä

- tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis jatkuvasti kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan

- tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen

- tunnistaa opetussuunnitelmien merkityksen ja pääsisällön peruskoulun ja lukion opetuksen velvoittavana asiakirjana


Structure

Select all (161–166 cr)