XKVX009 Research Reporting (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssin aikana opiskelija työstää kandidaatintutkielmaansa tai muuta tieteellistä tekstiä. Kurssi tukee opiskelijan tutkielman kirjoittamisen valmiuksia ja kehittää monipuolisesti tutkimusprosessissa tarvittavia taitoja. Näin opiskelija saa varmuutta ja motivoituu kehittämään taitojaan tutkimustekstin kirjoittajana.

Kurssin sisällölliset painopisteet ovat kirjoittaminen osana tutkimusprosessia, tutkimustekstin rakentuminen sekä tekstien kriittinen lukeminen ja argumentointi.

Learning outcomes

Opiskelijan odotetaan syventävän tietämystään tieteellisestä tutkielmasta tekstilajina ja harjaantuvan tieteellisten tekstien lukijana ja kirjoittajana. Hänen odotetaan ymmärtävän, että kirjoittaminen on olennainen osa tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosessia, johon kuuluu palautteen antaminen ja saaminen kirjoitusprosessin eri vaiheissa. Opiskelijan odotetaan osaavan muokata kirjoittamaansa tieteellistä tekstiä hyödyntäen palautetta sekä tietoa tieteellisten tekstien rakentumisesta. Opiskelijan odotetaan ymmärtävän tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina ja osaavan rakentaa omaa tekstiään argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen.

Lähiopetuskurssilla on mahdollista suorittaa kypsyysnäytteen kielentarkastusosuus.

Jos opiskelija suorittaa kurssin yhteydessä kandidaatin tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen kielentarkastusosuuden, hänen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla hän on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

HUOM. Verkkokurssilla ei voi suorittaa kypsyysnäytteen kielentarkastusosuutta.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Lähiopetuskurssilla hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja pienryhmätoimintaan sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Koko kurssin ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin kurssin alkaessa
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Verkkokurssilla hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista työskentelyä verkkoympäristössä sekä oppimistehtävien tekemistä annetussa aikataulussa siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Koko kurssin ja oppimistehtävien arviointiperusteet löytyvät kurssin oppimisympäristöstä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Lähiopetuskurssilla kontaktiopetus, pienryhmätoiminta ja oppimistehtävät.

Teaching

x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching