XRUH906 Swedish for Students of Music/ Oral Communication (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Second national language
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

ks. XRUH006

Suoritustavat

ks. XRUH006

Arviointiperusteet

ks. XRUH006

Learning outcomes

ks. XRUH006

Additional information

Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Kurssit on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUH006 – Svenska för musikvetare / skriftlig, 1 op ja XRUH906 Svenska för musikvetare / muntlig, 2 op). Ilmoittautuminen sekä kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen (muntlig) osioon.

Description of prerequisites

ks. XRUH006

Completion methods

Method 1

Description:
Ks. XRUH006
Evaluation criteria:
Ks. XRUH006
Select all marked parts

Method 2

Description:
Edellyttää hyviä esitietoja. Ks. https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/tentit/korvaavat-kokeet/ruotsin-korvaava-koe
Evaluation criteria:
Ruotsin suullisen taidon osoittaminen korvaavalla kokeella.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Second national language
Language:
Swedish
No published teaching
x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
Second national language
Language:
Swedish
No published teaching