MTEA051 Introduction to Music Therapy Research (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Luentoja musiikkiterapiatutkimuksen pääsuuntauksista. Keskeiseen ja ajankohtaiseen musiikkiterapiatutkimukseen tutustuminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa nimetä musiikkiterapiatutkimuksen pääsuuntaukset ja niiden yhteydet yleisiin tutkimusstrategioihin ja -menetelmiin

  • ymmärtää musiikkiterapian tutkimusraporttien tyypilliset muodot ja löytää niistä tutkimusten keskeiset tulokset

  • omaa yleiskäsityksen musiikkiterapiatutkimuksen nykytilasta ja keskeisistä tuloksista (esim. erilaiset musiikkiterapian kohderyhmät)

  • osaa käyttää oppimaansa opinnäytteissään sekä soveltaa tutkimustietoa osana kliinistä harjoittelua/työtä.

Description of prerequisites

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Study materials

  • Wheeler BL & Murphy K, (eds.) (2016). Music therapy research: Third edition. 3rd ed. Gilsum NH: Barcelona Publishers.

  • Luento-opetuksen yhteydessä jaettava oheismateriaali.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), oppimistehtävän suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching