XPV0018 Basics of Speech Communication (2–3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Coordinating organisation:
Open University, Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Vuorovaikutusosaamisen tarkastelu ja analysointi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tieteelliseen vuorovaikutukseen osallistuminen esiintymisen ja ryhmäviestinnän kontekstissa. Palautevuorovaikutuksen harjoittelu ja analysointi. Interpersonaalisten vuorovaikutussuhteiden tarkastelu.


Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija

  • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan viestijänä

  • osaa asettaa tavoitteita vuorovaikutusosaamisensa kehittämiselle

  • osaa suunnitella toimintaansa tavoitteellisesti erilaisten vuorovaikutustilanteiden mukaisesti

  • osaa reflektoida omaa toimintaansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

  • osaa arvioida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä

  • osaa työstää tieteellisen esityksen prosessimaisesti

  • pystyy osallistumaan tieteelliseen keskusteluun rakentavan palautevuorovaikutuksen periaatteita noudattaen. 

Additional information

Toteutetaan Movin opetuksena ja JY:n avoimena yliopisto-opetuksena sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston opetuksena.


OPS-kaudella 2024-28 opintojakson nimi on XVVX1000 Vuorovaikutuksen ja viestinnän perusteet.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen läsnäolo kurssilla, vähintään 80 % kokoontumisista. Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Monimuoto-opetus, harjoitusten suorittaminen hyväksytysti kontaktiosioissa sekä oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti verkkoympäristössä.
Select all marked parts

Method 3

Description:
Chydeniuksen opiskelijoille
Evaluation criteria:
Aktiivinen läsnäolo kurssilla, vähintään 80 % kokoontumisista. Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (2–3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching