MTEA014 Models and Methods in Music Therapy (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Musiikkiterapia ja erilaiset kehitykselliset ja neurologiset häiriöt ja sairaudet. Kurssilla käsitellään lasten, nuorten ja aikuisten musiikkiterapiaa. Erityisnäkökulmana on kuntoutuksen ja terapian rajapinta. Kurssilla perehdytään aihepiirin tyypillisiin teoreettisiin ja menetelmälliseen lähtökohtiin ja periaatteisiin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata musiikkiterapian malleja ja menetelmiä vammaiskuntoutuksen, neurologisen musiikkiterapian sekä lasten kuntoutuksen alueilla

 • osaa selittää taustateoreettisten lähtökohtien ja menetelmällisten ratkaisujen välisiä yhteyksiä

 • omaa perusvalmiudet oppimansa soveltamiseen kliinistä käytäntöä ajatellen (esim. kliininen koulutus).

Description of prerequisites

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Study materials

 • Aldridge, D. (1996): Creative Music Therapy in the Treatment of Children with Developmental Delay. - The Arts in Psychotherapy 2, 3, 189-205.

 • Baker, F. & Tamplin, J. (2006). Music Therapy Methods in Neurorehabilitation – A Clinician’s Manual. Jessica Kingsley Publishers.

 • Bruscia, K.E. (2014). Case Examples of Music Therapy for Alzheimer's Disease. Barcelona Publishers.

 • Haapsaari, I. (2014). Silta yli synkän virran – Musiikkiterapian mahdollisuudet aivoverenkiertohäiriön kuntoutuksessa. Musiikkiterapia, 29 (1).

 • Hakomäki, H. (2007): Tarinasäveltämisen taito. PS-kustannus.

 • Lindahl-Jacobsen SL, Nygaard Pedersen I, Bonde LO, (eds.) (2019). A Comprehensive Guide to Music Therapy. Theory, Clinical Practice, Research and Training. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 2nd edition. Luku 3: Selected Music Therapy Models and Interventions.

 • McDermott, O., Orrell, M. & Ridder, H.M. (2014), Aging & Mental Health, 706-716.

 • Meadows, A. (ed.) (2011). Developments in music therapy practice. Gilsum NH: Barcelona Publishers.

 • Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (4 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching