MTEA046 Anatomy and Physiology (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla käsitellään sellaisia musiikin ominaisuuksia ja musiikkiterapian sovelluksia, jotka kytkeytyvät eri tavoin ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Tarkastelun piirissä ovat aivojen rakenteisiin ja toimintaan liittyvät, samoin kuin hermostollisiin ja hormonaalisiin toimintoihin liittyvät sovellukset ja vaikutusmekanismit. Kurssilla käsitellään myös erilaisia fysiologisia sairauksia (kuten selkäydinvammat, hengityselinsairaudet, yms.) niin musiikin suoran vaikutuksen kuin musiikkiterapeuttisten sovellustenkin pohjalta.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää ihmisen anatomian ja fysiologian keskeisen käsitteistön

  • ymmärtää musiikin vaikutuksia ihmisen anatomian ja fysiologian näkökulmista

  • saa peruskäsityksen musiikkiterapian erilaisista sovelluksista, joiden kohteena ovat erilaiset fysiologiset häiriöt ja sairaudet

  • ymmärtää fysiologisten ominaisuuksien ja rajoitteiden merkityksiä hoidossa ja kuntoutuksessa.

Description of prerequisites

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Study materials

  • Sand, O.; Sjaastaad, Ø; Haug, E. & Bjålie, J. (2011). Ihminen: fysiologia ja anatomia. Helsinki: WSOY. (Soveltuvin osin). 2. painos.

  • Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), oppimistehtävän suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching