MTEA013 Music Therapy Evaluation (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Musiikkiterapia-arvioinnin päämäärien ja lähestymistapojen esittelyä. Arviointimenetelmien esittelyä eri kohderyhmissä. Arviointimenetelmien käyttökuvauksia kliinisessä työssä ja tutkimustoiminnassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • selittää musiikkiterapia-arvioinnin tarkoituksen ja lähestymistapoja eri asetelmissa: asiakkaan tilanteen kartoittaminen, terapian soveltuvuuden arviointi ja tavoitteiden määrittely sekä terapian toimivuuden ja vaikutusten arviointi

  • vertailla arviointikäytänteitä eri kliinisissä kohderyhmissä ja konteksteissa

  • kuvata arviointimenetelmiä osana musiikkiterapian tutkimusta ja kliinisiä käytänteitä

  • hakeutua musiikkiterapia-arviointia koskevan uuden tiedon äärelle.

Description of prerequisites

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Study materials

• Ala-Ruona, Esa (2007). Alkuarviointi kliinisenä käytäntönä psyykkisesti oireilevien asiakkaiden musiikkiterapiassa – strategioita, menetelmiä ja apukeinoja. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto.

• Lindahl-Jacobsen SL, Nygaard Pedersen I, Bonde LO, (eds.) (2019). A Comprehensive Guide to Music Therapy. Theory, Clinical Practice, Research and Training. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 2nd edition. Luku 4.1: Referral Criteria and Clinical Practice in Music Therapy ja luku 5.2: Assessment and Clinical Evaluation in Music Therapy.

• Jacobsen SL, Waldon EG, Gattino Gustavo (eds.) (2019). Music therapy assessment: Theory, research, and application. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

• Baxter, Berghofer, MacEvan, Nelson, Peters & Roberts (2007). The Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP). Jessica Kingsley Publishers.

• Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (4 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching