MTEA022 Music and Brains (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Musiikin vaikutus aivoissa. Musiikin aivotutkimus (lapset ja aikuiset). Aivotutkimusmenetelmien keskeiset piirteet.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää, millä tavoin musiikki ja musiikin harrastaminen vaikuttaa aivoihin

  • osaa kuvata keskeistä kirjallisuutta musiikin aivotutkimuksen alalta lapsia ja aikuisia koskien

  • osaa selittää keskeisten aivotutkimusmenetelmien toimintaperiaatteen

  • osaa löytää ja arvioida kriittisesti musiikkiterapian kannalta relevanttia aivotutkimustietoa.

Description of prerequisites

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Study materials

  • Huotilainen M. (2019). Näin aivot oppivat. PS-Kustannus.

  • Paavilainen P. (2016). Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita. Edita Publishers.

  • Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching