MTEA041 Basics of Psychiatry (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Oppimistehtävä, joka ohjeistetaan opintojakson MTEA013 (Musiikkiterapian arviointi) yhteydessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa nimetä psykiatristen sairauksien päätyypit ja tavallisimmat hoito- ja kuntoutuskeinot

  • osaa psykiatrian alan peruskäsitteistön

  • osaa soveltaa psykiatrista tietämystä psykiatrisen musiikkiterapian kontekstiin

  • osaa käyttää psykiatrian alan tietolähteitä opinnoissaan ja mahdollisessa kliinisessä työssä/harjoittelussa.

Description of prerequisites

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Study materials

  • Lönnqvist, J., Henriksson, M., Marttunen, M. & Partonen, T. (2019). Psykiatria. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 12. uudistettu painos.

  • Peters, J.S. (2000). Music Therapy: An Introduction. U.S.A.: Charles C Thomas Publisher, LTD Luvut 14 ja 15.

  • Lindahl-Jacobsen SL, Nygaard Pedersen I, Bonde LO, (eds.) (2019). A Comprehensive Guide to Music Therapy. Theory, Clinical Practice, Research and Training. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 2nd edition. Luku 4.2: Music Therapy for Psychiatric Clients.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojaksoon liittyvän tehtävän suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching