MTEPER Basic Studies in Music Therapy (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes
Application instructions:
Opintokokonaisuuteen on rajattu ilmoittautumisaika ja osallistujamäärä. Tarkemmat tiedot löytyvät avoimen opinto-oppaasta.

Description

Musiikkiterapian perusopinnot muodostuvat luennoista, demonstraatioista, tapauskertomuksista, oppimistehtävistä, seminaarityöskentelystä sekä kirjallisuudesta ja itsenäisestä työskentelystä:

• Musiikkiterapian perusmenetelmät ja musiikkiterapian sovellusten käyttömahdollisuuksia

• Musiikin ja tunteiden väliset yhteydet sekä musiikin vaikutukset havainto- ja kehityspsykologisina ilmiöinä

• Tiedonhaku taustatiedon löytämiseen musiikin terapeuttisesta käytöstä ja musiikkiterapiasta

• Teoriatiedon ja käytännön toiminnan yhteydet

• Oppimisen raportointi suullisesti ja kirjallisesti ja pienimuotoinen tutkielma

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Opintokokonaisuuteen on rajattu ilmoittautumisaika ja osallistujamäärä. 

Learning outcomes

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:
• luetella musiikkiterapian perusmenetelmät ja kuvailla musiikkiterapian sovellusten käyttömahdollisuuksia
• kuvata musiikin ja tunteiden välisiä yhteyksiä sekä selittää musiikin vaikutuksia havainto- ja kehityspsykologisena ilmiöinä
• käyttää tiedonhakua taustatiedon löytämiseen
• tunnistaa teoriatiedon ja kokemuksellisen toiminnan yhteyksiä
• raportoida oppimastaan suullisesti ja kirjallisesti tuottaa pienimuotoisen tutkielman

Structure

Select all (20–25 cr)