XYHX1010 Varmuutta monikielisesti viestimiseen (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2023-2024

Description

Kurssi on suunnattu opiskelijoille, jotka jännittävät vieraalla kielellä puhumista ja kokevat jännittämisen ongelmalliseksi. Keskeisiä teemoja ovat vieraalla kielellä puhumisen pelon käsittely ja ongelmalliseksi koetun jännittämisen lievityskeinot. Opintojakso tarjoaa runsaasti harjoittelua ja vertaistukea. Opintojaksolla ei arvioida kielitaitoa.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija


 • Tuntee oman jännittämisensä ominaispiirteitä
 • Tunnistaa oman kielirepertuaarinsa ja sen hyödyt
 • Pystyy madaltamaan kynnystään käyttää omaa kielirepertuaaria
 • Oppii sietämään epävarmuutta viestinnässä ja vuorovaikutuksessa
 • Asennoituu jännittämiseensä hyväksyvämmin
 • Rohkaistuu osallistumaan monikieliseen viestintään
 • Tottuu monikielisen keskustelun kuuntelemiseen
 • Soveltaa erilaisia jännittämistä lieventäviä keinoja

Additional information

Opintojakso on tarkoitettu UVK-opintojen tueksi. Oikea aika osallistua opintojaksolle on ennen Monikielinen vuorovaikutus -opintojaksoa.


Tälle opintojaksolle pääsemiseksi sinun tulee täyttää erillinen hakemus. Valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että kurssille tulevat siitä eniten hyötyvät opiskelijat. Päästäksesi kurssille sinun tulee vastata hakulomakkeen kysymyksiin samalla, kun ilmoittaudut kurssille.


Opintojaksolle valinnan kriteerit:


 • Jännittämisen koetut vaikutukset opintojen etenemiseen ja opiskelukykyyn
 • Opiskelijan tavoitteet
 • Mahdollisuus sitoutua kurssiin

Description of prerequisites

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on osallistunut uusiutuvien viestintä- ja kieliopintojen (UVK) ensimmäiselle opintojaksolle.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja hyväksytyt kurssin oppimistehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching