XYHM1000 Academic Literacies (Biological and Environmental Science) (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
- vuorovaikutusosaaminen ryhmässä
- alakohtaisiin akateemisiin tekstilajeihin tutustuminen
- lukustrategiat

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Tuntee oman alan kannalta olennaisia oppimisstrategioita ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan.
  • Osaa hakea tarvitsemaansa tietoa.
  • Osaa tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti/suullisesti/visuaalisesti).
  • Kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä.
  • Ymmärtää erilaisia ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä.
  • Ymmärtää rakentavan palautteen merkityksen oppimisessa.

Additional information

Englannin CEFR-taitotaso B2-C1

Ruotsin CEFR-taitotaso A2-B1

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching